Covid-19 günlerinde Türkiye’ye bir destek de bizden: Tüm hizmetlerimiz ücretsiz!

Kullanım Koşulları


gigahand.com alan adlı internet sitesini ve GIGAHAND mobil uygulamasını kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

1. GİRİŞ


  1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi, mobil uygulama ve web sitesinde yer alan diğer kurallar “LABMOB” (internet sitesi ve mobil uygulama bundan böyle “GIGAHAND”, her ikisinin birlikte kullanıldığı yerler “Platform” olarak anılacaktır) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. gigahand.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamasını kullanarak ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Platform”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Platform”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Platform”u kullanmaktan vazgeçiniz.
  1.2. İşbu “Platform”un sahibi İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı Münir Birsel Plaza Bir Blok No:18/11 Konak / İzmir adresinde mukim LABMOB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.dir (bundan böyle kısaca “LABMOB” olarak anılacaktır). “Platform”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “LABMOB” tarafından sağlanmaktadır.
  1.3. “LABMOB” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Platform”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, ”KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “gigahand.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Platform” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Platform”a erişim sağlayan her gerçek kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “LABMOB” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu “Kullanım Koşulları” gigahand.com internet sitesi üzerinden yayımlanarak; “Platform”u kullanan her gerçek kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“LABMOB”: LABMOB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

“Platform”: gigahand.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “LABMOB”un “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve IOS / Android tabanlı mobil uygulamaları.

“Kullanıcı”: “Platform”a erişen her gerçek kişi.

“Üye”: “Platform”a üye olan ve “Platform” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar altında yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Platform”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “LABMOB” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “LABMOB” gerekli görmesi halinde hiçbir gerekçe sunma zorunluluğu taşımaksızın “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Profil”: “Üye”nin “Platform” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “LABMOB”la iletişim kurduğu, “Üyelik” bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Platform” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“GIGAHAND Hizmetleri” (“Hizmet”): “Platform” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “LABMOB” tarafından sunulan uygulamalardır. “LABMOB”, “Platform” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Platform”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Platform”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“Hizmet Alan”: “Platform” üzerinden “Hizmet Veren”lerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için “Talep” gönderen ve işbu “Kullanım Koşulları”nı onaylayan gerçek kişi veya “Kullanıcı”.

“Hizmet Veren”: “Platform” üzerinden “Profil” oluşturan ve işbu “Kullanım Koşulları”nı hizmet sağlamak üzere onaylayan gerçek kişi veya “Kullanıcı”.

“Talep / Hizmet Talebi”: “Hizmet Alan” tarafından, bir veya daha fazla “Hizmet Veren”den “Teklif” almak amacıyla “Platform” üzerinde yayımlanan hizmet talebi.

“İlan”: “Hizmet Veren” tarafından, hizmet sağlamak ve/veya kiraya vermek amacıyla “Platform” üzerinde yayımlanan içerik.

“Teklif”: Hizmet Veren’in, “GigaPrime Hizmet Talebi”ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifi.

“GigaPrime”: “GIGAHAND hizmetleri” adı altında değerlendirilen, hizmet talep eden ya da kiralamak isteyen ile hizmet veren ya da kiraya veren arasındaki eşleştirmeyi sağlayan özel hizmet.

“GigaPrime İlan”: Hizmet satışı yapan ve/veya kiraya veren, bilgileri “LABMOB” tarafından doğrulanmış olan “Hizmet Veren”in, hizmet sağlamak amacıyla “Platform” üzerinde yayımlanan ve “LABMOB” tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Hizmet Alan’la eşleştirilen hizmet ilanı.

“GigaPrime Hizmet Talebi”: “Hizmet Alan” tarafından, bir veya daha fazla “Hizmet Veren”den “Teklif” almak amacıyla “Platform” üzerinde, sadece kendisinin göreceği şekilde sınırlı yayımlanan ve “LABMOB” tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Hizmet Veren’le eşleştirilen talep.

“İçerik”: ”Platform”da yayımlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

“API”: “GIGAHAND” tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

“GIGAHAND Arayüzü”: “Platform” ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “GIGAHAND Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “LABMOB”a ait olan tasarımlar içerisinde “Platform” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“GIGAHAND Veritabanı”: “Platform” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “LABMOB”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.


3. GIGAHAND HİZMETLERİ

  3.1. “LABMOB”, “GIGAHAND” yazılımı aracılığıyla “Hizmet Veren” ve “Hizmet Alan”ın, içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet ve kiralık ilanı veya talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu “Sözleşme” hükümleri çerçevesinde, “Platform”da yer almasını sağlar.

  3.2. “GIGAHAND” mobil uygulaması ve “gigahand.com” hizmet sağlayıcılık konusunda sadece aracılık eder. “Platform”da yer alan hizmetlerin ve mobil ve/veya taşınmaz emlakın sahibi ya da sağlayıcısı değildir. Bu “Platform”da sıfır ve/veya ikinci el ürün satışı ya da takası yoktur. Üyeler yalnızca hizmet talep etmek, hizmet satmak, mobil veya taşınmaz emlak kiraya vermek, mobil veya taşınmaz emlak kiralamak amacıyla “Platform”u aracı olarak kullanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. “LABMOB”, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan “Üyeler” tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

  3.3. “LABMOB”, “Üye”ler tarafından “GIGAHAND Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “GIGAHAND Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

  3.4. “LABMOB”, “Platform” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri verebilir.

  3.5. “LABMOB”, “Platform” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunabilir.

  3.6. “LABMOB”, “Platform” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Platform” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “LABMOB”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. GIGAHAND PLATFORMUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER ve HAKLAR

  4.1. “Platform”a “üyelik” ücretsizdir. “Üye”ler, tek bir üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla “Hizmet Talebi” veya “Hizmet İlanı” gönderebilirler. Şifrenin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. “Üye” hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. “LABMOB”, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için “Üye”ye aynen rücu hakkına sahiptir.

  4.2. Üye hesabı oluştururken “LABMOB”a beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. “LABMOB”, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle “Üye”lerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararların sorumluluğu ilgili “Üye”ye aittir.

  4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

  4.4. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir “Kullanıcı”, işbu “Kullanım Koşulları” sözleşmesi uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir “Hizmet Talebi”, “GigaPrime Hizmet Talebi”, “İlan” ve “GigaPrime İlan” oluşturabilir.

  4.5. Geçerli bir “Hizmet Talebi”, “GigaPrime Hizmet Talebi”, “İlan” ve “GigaPrime İlan” oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) formda istendiği şekilde eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu “Kullanım Koşulları” sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

  4.6. “LABMOB”, “Hizmet Talebi”ni, “İlan”ı ve “GigaPrime İlan”ı kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak “Hizmet Talebi”nin, “İlan”ın ve “GigaPrime İlan”ın içeriğine ilişkin tüm sorumluluk, içeriği oluşturan “Kullanıcı”lara aittir.

  4.7. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Platform” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Platform” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “LABMOB”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  4.8. “GIGAHAND” mobil uygulaması ve “gigahand.com” hizmet sağlayıcılık konusunda sadece aracılık eder. “Platform”da yer alan hizmetlerin ve mobil ve/veya taşınmaz emlakın sahibi ya da sağlayıcısı değildir. Hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

  4.9. “Platform”, “Üye”ler tarafından “GIGAHAND Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “LABMOB”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen “İlan” ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “LABMOB”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “LABMOB”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

  4.10. “Kullanıcı” “Platform” dahilinde bulunan her türlü resmi, metni, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  4.11. “Kullanıcı”lar “Platform” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “LABMOB”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini; mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini; yasa dışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

  4.12. “Kullanıcı”lar, “Platform” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “GIGAHAND”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren “Üye” tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veritabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

  4.13. LABMOB”, “Kullanıcı” bilgilerini bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza ederek, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “LABMOB” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Platform”un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. “LABMOB” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veritabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara “Kullanıcı” bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde “Kullanıcı” bilgileri işlenebilir.

  4.14. LABMOB, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının GIGAHAND’e yönlendirilmesi esnasında Google “Kullanıcı”ların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

  4.15. “Platform” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “GIGAHAND”in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup “LABMOB”un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  4.16. “LABMOB”, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “GIGAHAND Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması; ilanların ve müşteri bilgilerinin tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veritabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayımlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “GIGAHAND” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “LABMOB” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “LABMOB” talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  4.17. “Platform”un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik (reverse engineering) yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Platform”un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining), veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “Platform”daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “LABMOB”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “LABMOB”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

  4.18. “Platform”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “LABMOB”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

  4.19. “LABMOB”, “Platform”dan indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

  4.20. “LABMOB”, “Hizmet Veren”i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. “LABMOB”, “Üye” oylamaları ve “Üye” yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla “Hizmet Veren”ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı “Hizmet Veren”leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, “LABMOB”un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

  4.21. “LABMOB”, “Hizmet Veren” ve “Hizmet Alan” arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, “Hizmet Veren”in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda “Hizmet Alan” veya 3. kişilere vereceği zararlardan sorumlu değildir. Aynı şekilde “LABMOB”, “Hizmet Alan”ın alacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda “Hizmet Veren” veya 3. kişilere vereceği zararlardan sorumlu değildir.

  4.22. “LABMOB”, “Hizmet Veren”lerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Aynı şekilde “LABMOB”, “Hizmet Alan”ların güvenilirliği konusunda hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  4.23. “LABMOB”, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, “Hizmet Veren”lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, “Hizmet Veren”lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle “Hizmet Alan”ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin “LABMOB”a yönelmesi halinde, “LABMOB”, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için “Hizmet Veren”e rücu veyahut “LABMOB”daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

  4.24. “Hizmet Veren” ve “Hizmet Alan” tarafından belirtilen bilgi, belge veya beyanatın doğruluğu “Hizmet Veren” ve “Hizmet Alan” tarafından taahhüt edilmektedir, “LABMOB”un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  4.25. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk “Hizmet Veren”lere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk “Hizmet Veren”e aittir. “LABMOB”un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü “Hizmet Veren”lere aittir.

  4.26. “LABMOB”, “Hizmet Alan”a ve “Hizmet Veren”e ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da “Hizmet Alan”ın ve “Hizmet Veren”in söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

  4.27. “Hizmet Veren” ile “Hizmet Alan” arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden ve/veya taraflar arasında yapılacak kira kontratlarından kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.

  4.28. “LABMOB” tarafından işletilen “Platform”larda listelenen hizmetler ve kiralıklardan dolayı “LABMOB” Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, hizmet sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

  4.29. “LABMOB”, “GIGAHAND” sisteminde kayıtlı “Hizmet Alan”ların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin “Teklif” oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak “Hizmet Veren”ler ile paylaşılmasından dolayı “Hizmet Alan” ve “Hizmet Veren(ler)” arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. “Hizmet Alan” ve “Hizmet Veren”, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, “Hizmet Alan” ve “Hizmet Veren”lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

  4.30. “Hizmet Alan” bilgileri “Platform” tarafından “Hizmet Veren” ile hizmetin sağlanması veya “Teklif” oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin “Hizmet Veren” tarafından ayrıca “Hizmet Alan”ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya “Hizmet Alan” ile “Hizmet Veren(ler)” arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan “LABMOB” kesinlikle sorumlu değildir. “LABMOB”in “Hizmet Alan” ile “Hizmet Veren” arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  4.31. “LABMOB”, “Hizmet Alan” ve “Hizmet Veren” arasında uyum olacağını veya “Hizmet Alan”ın bölgesinde, “Hizmet Alan”ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir “Hizmet Veren” bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. “Hizmet Alan”lar “Hizmet Veren” hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

  4.32. “LABMOB” ile “Hizmet Veren” arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

  4.33. “GIGAHAND” “Üye”lerine promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir.

  4.34. “Hizmet Veren”e ve/veya “Hizmet Alan”a ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, “Platform” tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm “Üye”lerin görebileceği şekilde yayınlanır. “Platform”un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. “LABMOB”, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman “Platform”u (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

  4.35. “LABMOB”, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

  4.36. “Platform”un bütünlüğünü korumak amacıyla, “LABMOB” dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı “Üye”lerin ve belirli internet protokolü adreslerindeki “Üye”lerin “Platform”a erişmelerini engelleyebilir.

  4.37. “GIGAHAND”, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

  4.38. “LABMOB”, dilerse “Üye”lerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

  4.39. “Üye”ler birbiriyle ya da “LABMOB” çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum, “Üye”nin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

  4.40. Gerek “Hizmet Veren”, gerek “Hizmet Alan” “Üyeler” hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, “LABMOB” elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

  4.41. “Platform”, “LABMOB” kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. “LABMOB”, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

  4.42. “LABMOB”, “Platform” üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, “Platform”dan kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

5. GIGAPRIME HİZMETİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
  5.1. “LABMOB” teklif verme işlemi için “Hizmet Veren”lerden ücret talep eder. Teklif verme ücreti, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde olabilir. “Hizmet Veren”, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin “Hizmet Alan” tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka “Hizmet Veren”lerin de teklif vermiş olması, hiçbir şekilde “Hizmet Veren”e teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir. Ücret, teklif verebilme ve görüntülenmeyen “GigaPrime Hizmet Talep”lerini görüntüleyebilmeyi kapsar.
  5.2. “GigaPrime Sistemi”nde “Hizmet Alan”dan veya “Hizmet Veren”den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde “Hizmet Alan”ın adreste bulunmaması, “Hizmet Veren”in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, “Hizmet Alan”ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir “Hizmet Veren” bulunamaması vb.) dolayı “LABMOB”un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. “LABMOB” söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı “Hizmet Veren”e veya “Hizmet Alan”a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Platform” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Platform”un (sınırlı olmamak kaydıyla “GIGAHAND Veritabanı”, “GIGAHAND Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “LABMOB’un GIGAHAND yazılımına ait telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “LABMOB”a ait ve/veya “LABMOB” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “GIGAHAND” hizmetlerini, “GIGAHAND” bilgilerini ve “LABMOB’un GIGAHAND yazılımına ait telif haklarına tabi çalışmaları”nı yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “GIGAHAND”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “LABMOB” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “LABMOB’un GIGAHAND yazılımına ait telif haklarına tabi çalışmaları” çoğaltılamaz, işlenemez, dağıtılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz. İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “LABMOB” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Platform”; “GIGAHAND hizmetleri”, “Platform bilgileri”, “LABMOB’un GIGAHAND yazılımına ait telif haklarına tabi çalışmaları”, “GIGAHAND” ticari markaları, “GIGAHAND” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

7. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“LABMOB” dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Platform”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “LABMOB”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “LABMOB”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu “Kullanım Koşulları” “LABMOB” tarafından “Platform”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu “Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Platform”u kullanmakla ve/veya “Platforma” üye olmakla kabul etmiş olmaktadırlar.